CURSO HABILIDADES COMUNICATIVAS

Para todo o alumnado da Universidade de Vigo - Campus de Ourense que desexe levar a cabo exposición orais altamente efectivas. As habilidades para comunicar de xeito eficaz tamén se aprenden e este é o voso momento!!!