Coaching Wingwave

Unha nova ferramenta de traballo para fortalecer os procesos de coaching educativo. Utilizarémolo basicamente para traballar os bloqueos mentais que tantas e tantas veces traen consigo malos resultados tanto académicos como de desenvolvemento persoal. Utilizaremos coaching wingwave, o cal se compón de: estimulación hemisférica bilateral, PNL (Programación Neurolingüística) e feedback muscular.

Coaching Wingwave

En ACODE contamos con coach wingwave, e que ademais forman parte da rede de coach do Instituto Besser Siegmund de Hamburgo.