Certificación internacional en coaching educativo

O Coaching Educativo é unha disciplina que potencia as competencias individuais dos educandos, incrementa a súa aprendizaxe e lles posibilita a resolución das dificultades e dos conflitos, o que produce un cambio de motivación e de actitudes positivas. A esencia do coaching educativo é a capacidade de saber liberar o potencial do alumno para incrementar ó máximo o seu rendemento axudándolle a aprender en lugar de só ensinarlle.

Para qué o Coaching Educativo:

 • Para xerar un novo contexto que permita alcanzar situacións de éxito a corto, medio e largo prazo
 • Para motivar e impulsar o compromiso de todos os participantes conseguindo así o éxito escolar e académico
 • Para aplicar novos modelos de traballo que facilite lograr mellores resultados
 • Para promover unha cultura que potencie nas aulas os valores relacionados coa aceptación da diversidade, a xustiza, a integridade, a solidariedade, o compromiso, a responsabilidade...

A través do Coaching como proceso, a Mediación como resolución de conflitos e o Liderazgo educativo para a adquisición dunha perspectiva orientada ó éxito e a creación de posibilidades, a PNL e a Intelixencia Emocional, traballamos con:

 1. Alumnos: ensinándolles dende o inicio da etapa escolar as particularidades de cada rango de idade e a escoita activa, e intensificándollo en Secundaria, para aprender o aprendido e desenvolver as habilidades necesarias para alcanzar as súas metas
 2. Docentes: formándoos como Coach Educativo para transmitir coñecementos e valores de forma que os alumnos aprendan e desenvolvan cualidades e habilidades baseadas na empatía, a responsabilidade e o respecto mutuo
 3. Familias: quen velan polo desenvolvemento social e educacional dos seus fillos capacitando a pais, nais e avós para que axuden os seus fillos dende a súa misión de educadores, aportándolles un reforzo de compromiso, disciplina, comprensión e axuda para unha mellor convivencia social. Para que se desenvolvan como persoas, adquiran novas habilidades e competencias que lles permitan responder a preguntas como: ¿qué quero ser de maior?, ¿en qué podo aportar o meu máximo talento?, ¿ónde estou e cara a ónde quero ir?...En definitiva traballar cos nosos nenos e alumnos para que sexan persoas de éxito e realmente felices

Certificación internacional en coaching educativo
PROGRAMA FORMATIVO

 • MODULO I: INTRODUCCION Ó COACHING – FUNDAMENTOS
 • MODULO II: O COACHING NA PRÁCTICA PROFESIONAL
 • MODULO III: FERRAMENTAS INTERNAS E EXTERNAS DO COACHING
 • MODULO IV: INTELIXENCIA EMOCIONAL
 • MODULO V: IMPLANTACION DA INTELIXENCIA EMOCIONAL EN ENTORNOS ESCOLARES
 • MODULO VI: COACHING DE EQUIPOS PARA EDUCADORES
 • MODULO VII: ACTIVACIÓN DE PROCESOS DE ACTITUD
 • MODULO VIII: LINGUAXE CORPORAL E PNL EDUCATIVA
 • MODULO IX: DEFINICION E PROCESO DE COACHING EDUCATIVO. SER COACH EDUCATIVO
 • MODULO X: FERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DE COACHING EDUCACIONAL
 • MODULO XI: AS DISTINTAS ETAPAS EVOLUTIVAS, OS MODELOS MENTAIS, AS INTELIXENCIAS MULTIPLES E A XESTION DO TALENTO
 • MODULO XII: EXAMEN ORAL E ESCRITO
 • MODULO XIII: PRESENTACION DE TESIS
 • MODULO XIV: APOIO Á FORMACION I
 • MODULO XV: APOIO Á FORMACION II